คอร์สการเรียน วิชาการ ตารางเรียน เสริมทักษะพิเศษ

เทอม1

(16 พ.ค. - 30 ก.ย.)

เพิ่มเกรด / ปรับพื้นฐาน

อนุบาล - ป.2
ป.3 - ป.4
ป.5 - ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

สนทนาภาษาอังกฤษ

ศิลปะ

คอมพิวเตอร์

ปิดเทอม ตุลาฯ

เรียนล่วงหน้า / ปรับพื้นฐาน

 

 

เทอม2

( 1 พ.ย. - 28 ก.พ.)

เพิ่มเกรด / ปรับพื้นฐาน

 

 

ซัมเมอร์1 (ก่อนสงกรานต์)

เรียนล่วงหน้า / ปรับพื้นฐาน/ เตรียมสอบเข้า ม.1 , ม.4

อนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ซัมเมอร์2 (หลังสงกรานต์)
อัตราค่าเรียน / วิชา / เดือน

อนุบาล - ป.2
ป.3 - ป.4
ป.5 - ป.6
ม.ต้น
ม.ปลาย

: 800
: 900
: 1,000
: 1,200
: 1,400

ปกติ : 3,000

10 คนแรก : 1,500